POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE PE ȘI INFORMĂRI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

ASOCIAȚIA ”Din grijă pentru copii” – DECLARAȚIE

Website-ul www.dingrijapentrucopii.ro reprezintă pagina oficială a Asociației ”Din grijă pentru copii”. Acest site este administrat de Asociația ”Din grijă pentru copii” prin fondatorii și membrii acesteia și reprezintă proprietatea Asociației ”Din grijă pentru copii”. În calitate de autori, proprietari și administratori ai website-ului www.dingrijapentrucopii.ro declarăm că toate textele si imaginile de pe acest site se afla in proprietatea noastră și că numele, domeniul și website-ul înregistrate de către Asociația ”Din grijă pentru copii”. Orice copiere va fi pedepsita conform legilor în vigoare. Pentru orice tip de preluare de informație vă rugam să ne contactați pentru a ne cere acordul scris sau prin intermediul emailului impreuna@dingrijapentrucopii.ro.

COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR

În calitate de proprietari și unici administratori al site-ului dingrijapentrucopii.ro (noi, membrii fondatori ai Asociației ”Din grija pentru copii”) facem eforturi susținute pentru securizarea informațiilor furnizate de utilizatori în timpul navigării pe site. Asociația ”Din grijă pentru copii” vă respectă dreptul la intimitate. Nu vom folosi niciodată și sub nici o formă datele dumneavoastră de contact sau informațiile pe care ni le trimiteți în alte scopuri în afară de scopul pentru care au fost trimise și nu le vom împărtăși niciodată unor terțe persoane sau companii. Asociația ”Din grijă pentru copii” asigură confidențialitatea datelor și a persoanelor care intră în contact cu membrii asociației și cu conținutul oferit de aceștia prin intermediul acestui website ( email, telefon, formulare de contact )

COLECTAREA DATELOR SE FACE PRIN FORMULARE DE PARTICIPARE LA EVENIMENTE SAU PRIN FORMULARUL DE CONTACT 

Pentru a ne contacta, utilizatorul trebuie să completeze un formular de contact în care sa ofere anumite informații (nume, telefon, adresa de email). Această informație este utilizată pentru a contacta utilizatorul în legătură cu serviciile de pe site pentru care el și-a manifestat interesul. Detaliem, mai jos, categoriile de date pe care le prelucrăm și scopul acestora:

1. Categorii de date prelucrate, scopuri si temeiuri, durata de stocare

În contextul desfășurării evenimentelor organizate de Asociația ”Din grijă pentru copii”, vom prelucra anumite date cu caracter personal ale participanților (invitați persoane adulte, părinți/ reprezentanți legali și copii minori), respectiv: nume și prenume, adresă de e-mail/ număr de telefon, imagine, voce, vârsta…

Vom utiliza aceste date:

 • în scopul organizării și desfășurării evenimentelor organizate de Asociația ”Din grijă pentru copii”; in temeiul interesului legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR);
 • în scopul transmiterii de comunicări periodice (newsletter, sms-uri, apeluri telefonice) privind evenimentele prezente și viitoare ale Asociației, informații și noutăți despre activitatea Asociației; în temeiul consimțământului persoanelor vizate acordat prin intermediul formularelor de înscriere la evenimente (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR);
 • în scopul organizării de concursuri și tombole cu premii; în temeiul interesului legitim al Operatorului de a organiza astfel de concursuri (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR);
 • în scopul promovării activităților și a imaginii Asociației prin publicarea materialelor foto/video realizate în cadrul evenimentelor pe rețele de socializare și alte platforme publice; în temeiul interesului legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) / în temeiul consimțământului persoanelor vizate – în cazul materialelor foto/video cu cadru restrans (art. 6 alin. 1 lit. s GDPR).

Datele sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate și sunt păstrate doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care informațiile respective sunt prelucrate. În cazul promovării materialelor pe canale social media, datele personale sunt păstrate pe perioada funcționării paginilor noastre social media. 

2. Destinatarii datelor personale

Vom putea dezvălui datele personale anumitor terți care ne prestează servicii, numai în măsura în care este necesar, spre exemplu: 

 • societăți care ne furnizează servicii de marketing și promovare, agenții de publicitate, furnizori de sisteme IT, furnizori de servicii foto-video etc.
 • alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesită aceste informații; şi
 • Facebook Ireland Ltd, care detine retelele de socializare Facebook și Instagram sau altor platforme similare, în scopul promovării activitățiI.

3. Drepturile privind prelucrarea datelor

Aveti anumite drepturi cu privire la datele dvs. personale: 

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: în cazul prelucrărilor de date efectuate în baza consimțământului dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment fără ca acest lucru să afecteze prelucrarea anterioară sau relația dumneavoastră cu noi, cu respectarea principiilor de proporționalitate si subsidiaritate, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. 
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menține datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente informații de care dispunem. 
 • Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: 
 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, 
 • prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau 
 • aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
 • Dreptul la ștergere: 

Aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale dacă:

 • Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • Persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulară;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine Operatorului.

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Dreptul la obiecție: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. 

În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

 1. Intrebări suplimentare sau formularea unor reclamații

În cazul în care aveți întrebări suplimentare sau dacă doriți să depuneți o reclamație cu privire la modul în care colectăm, utilizăm sau stocăm informațiile dvs. personale sau în cazul în care doriți sa va exercitati oricare dintre drepturile pe care le aveti in legatura cu datele dumneavoastra, va rugam sa ne contactati la email: impreuna@dingrijapentrucopii.ro

In cazul in care aveti o nemultumire, va rugam sa ne anuntati mai intai pe noi, pentru a incerca sa remediem situatia. Daca nu reusim, va puteti adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, prin procedura descrisa pe website-ul lor: www.dataprotection.ro.